Gör skillnad på din arbetsplats

Minska och förebygg skadlig stress och utmattning

Vi mäter era medarbetares risknivåer för stress och utmattning över tid genom att tillämpa banbrytande forskning i en enkel survey. Vi utbildar och vägleder era medarbetare med hjälp av våra föreläsningar.

Skadlig stress och utmattning är snabbt växande problem i många företag

Stress och utmattning kan ha en negativ påverkan på företagskulturen, resultaten och medarbetarnas upplevelse av arbetstillfredsställelse.

I Sverige är stressrelaterade problem den primära psykiska orsaken till att medarbetare blir sjukskrivna. Det råder brist på kunskap kring skadlig stress och utmattning på arbetsplatsen, och många ledare, HR-personal och medarbetare behöver stöd i att förstå hur de kan hantera situationen.

Det ofullständiga perspektivet

Varför anställda känner sig väldigt stressade har ofta förklarats med att de inte är tillräckligt bra på att hantera sin psykiska hälsa. Människor behöver helt enkelt bli mer motståndskraftiga mot skadlig stress och utmattning.

Det är enkelt att tro att en självhjälps-app är det bästa sättet att minska skadlig stress och utmattning på arbetsplatsen. Att tillhandahålla möjligheter för medarbetare att förbättra sina individuella stresshanteringstekniker bör dock ses som ett komplement snarare än ett nyckelinitiativ enligt vetenskapen.

Det vetenskapliga perspektivet

Sveriges mest framåtlutade forskningsinstitutioner¹ menar att det är avgörande att arbeta med stressrelaterade problem på strategisk ledningsnivå om man vill ha resultat.

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar utmattning (2019) som "ett resultat av kronisk stress på arbetsplatsen som arbetsgivaren inte lyckats hantera." Kronisk stress på arbetsplatsen kan komma från många olika saker, till exempel en 'giftig' arbetsmiljö, oklara förväntningar, för hög arbetsbelastning eller för många arbetstimmar.

Ovan typ av saker kräver åtgärder från arbetsgivaren. Förbättrade stresshanteringstekniker på individuell nivå kommer inte åt rotorsaken till varför medarbetare mår dåligt på arbetsplatsen.

1) IPM – Institutet för psykosocial medicin, Avdelningen för stressforskning vid Karolinska institutet (också del av WHO:s psykosociala samarbetscentrum), Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Stockholms läns landsting.

Alternativ 1: Föreläsningar

Utbildning och ökad medvetenhet gör stor skillnad

Att öka kunskapen och medvetenheten bland era teamchefer och medarbetare är avgörande för att minska och förebygga skadlig stress och utmattning.

Vi tillhandahåller föreläsningar för både teamchefer och en bredare publik i företag.

Alternativ 2: Screening

Forskningsbaserat och enkelt

Vi mäter medarbetares risknivåer för stress och utmattning över tid genom att tillämpa banbrytande forskning i en enkel survey. Vi säkerställer att varningssignaler hittas tidigt.

Vi tillhandahåller data och analys till HR och teamchefer för att ni ska få en bättre förståelse för er nuvarande situation och hur den har utvecklat sig.

Baserat på resultaten får era teamchefer tydliga åtgärder.

Vi skräddarsyr en lösning utifrån era
företagsspecifika behov

EasyWello
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0